Artikelen

Denkraam

In de periode 2003 – 2017 heb ik diverse artikelen gepubliceerd.De artikelen zijn gepubliceerd in Denkraam (uitgave van Basisberaad) en in Zowel! (magazine van voormalig Zorgbelang Zuid-Holland).

Zorg en welzijn

De artikelen gaan veelal over ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, of breder over ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De onderwerpen zijn divers: van alarmeringssysteem tot interview met bewoners van een pension voor daklozen.

Ingewikkelde materie

Schrijven doe ik al mijn hele leven, en met veel plezier. In mijn functies binnen Basisberaad en Zorgbelang heb ik dat tot uiting kunnen brengen. Hoe breng je soms complexe materie over op de lezer? 

De onderwerpen waar artikelen over gaan zijn niet altijd eenvoudig: ‘Maatschappelijk herstel’, beeldvorming rond de geestelijke gezondheidszorg, marktwerking in de zorg. Mijn artikelen schrijf ik altijd gericht op de lezer: iedereen moet kunnen begrijpen waar het artikel over gaat.

De mens centraal

Zorg is mensenwerk, en werken binnen cliënten-/patiëntenorganisaties ook: het gaat over mensen. Niet over getallen, beleidsvoornemens of wetgeving. Wanneer dergelijke onderwerpen aan bod te komen, vind ik het belangrijk om te vertalen naar de mensen om wie het gaat: wat betekent een nieuw beleid voor gebruikers van de zorg? Wat vinden de mensen om wie het gaat we zelf van? Ook dat komt tot uiting in mijn artikelen.

 

 

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Volg me via e-mail