Artikelen in Denkraam

Denkraam - online magazine GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Denkraam is een magazine ‘voor en door cliënten en betrokkenen’, met name de cliënten van de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, en/of de kring daaromheen van partners, familie, vrienden, hulpverleners en/of andere belangstellenden. Centraal staan de ervaringen met de hulpverlening (geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg).

Denkraam wordt al uitgegeven sinds 2002: eerst als papieren tijdschrift, nu volledig digitaal, met deze website, op Facebook en Twitter. Denkraam wordt ondersteund door Basisberaad.

Vanaf eind 2003 heb ik de redactie ondersteund als correspondent, redactie, eind- en hoofdredactie. Bijgaand de artikelen die zijn gepubliceerd door de jaren heen.
Februari 2013Overgang van magazine naar online community

Van prikbord naar download

In de nazomer van 2002 kwam Niki Schipper naar me toe met de vraag of ik een prikbord, twee bureaus en een oude PC zonder netwerk en internet had.
Februari 2013
Ervaringen GGZ|, maatschappelijke opvang en verslabingszorg nu online

Van natte inkt naar bits en bytes

Tien jaar lang is Denkraam verschenen als papieren tijdschrift voor en door cliënten in Rijnmond. In deze tijd zijn 57 uitgaven van Denkraam verschenen, het proefnummer uit december 2002 meegerekend.

December 2011
Wat betekent gastvrije zorg? Open deuren? Een kopje koffie en een plakjecake bij ontvangst? Of gaat het om de juiste voorwaarden scheppen voor goedezorg? En hoe houd je als cliënt zelf de regie tijdens de zorg?

Ze snappen niet altijd de boodschap

Gastvrije zorg en Eigen regie vormden het thema van de conferentie georganiseerd door het Platform Cliëntenraden Rijnmond en de afdeling Basisberaad op 10 november. Wat betekent gastvrije zorg?
Oktober 2011
Stichting JIJ werkt met en voor mensen die eetproblemen hebben (gehad). Met laagdrempelige activiteiten en ondersteuning na of naast professionele behandeling.

Stichting JIJ: Zelfhulp voor mensen met eetproblemen

Al eerder dit jaar werd erop de Plenaire Vergadering van de afdeling Basisberaad een presentatie gegeven over de Stichting JIJ,een zelfhulporganisatie voor mensen met eet problemen en hun direct betrokkenen.

Oktober 2011Jubileum van Denkraam, uitreiking aan wethouder Marco Florijn.

Denkraam 50 uitgereikt aan wethouder Marco Florijn

Op donderdag 15 september is het vijftigste nummer van Denkraam verschenen. Dit jubileumnummer is op feestelijke wijze uitgereik taan wethouder sociale zaken Marco Florijn.
Seppt. 2011Een cliëntvolgsysteem voor de doel-groep OGGZ, waaronder dak- en thuislozen. Een cen-trale databank door de GGD beheerd.

e-Vita: don’t keep your distance

Alweer vijf jaar hebben dak- en thuislozen in de Maasstad te maken met het cliënt-volgsysteem e-Vita. Moet je toestemming geven voor je gegevens in e-Vita belanden? Doet iedereen dat? En de privacy?
Sept. 2011
e-Vita: een volgsysteem voor gebruikers van (O)GGZ.

Duvels, een Rijnmond krant

Duvels, een Rijnmond krant! Zo trapte columnist Cor Noordergaaf in december2002 af in de allereerste column van het allereerste nummer van Denkraam.
Sept. 2011
Door dedruk en verwachtingen die de maatschappij op mensen legt, worden bepaalde groepen snel uitgesloten.Ik vind het belangrijk dat kwetsbare groepen eenstem te geven via belangenbehartiging.

De afdeling Basisberaad op de weg terug!

In de vorige Denkraam hebben we er al kort iets over gezegd: begin juni is Boris Dumfries aangetreden als manager van de afdeling Basisberaad. Nu, enige maanden verder, is het hoog tijd om kennis te maken.
April 2011
Het kan ook hulp zijn bij het schilderen van je huis, of de boodschap dat er licht is aan het eind van de tunnel. En daar is het om gegaan bij het fotofestival: heteigen verhaal van de mensen zelf.

Waardevolle foto’s

Donderdagavond, 31 maart: het is zover! Een selectie van ingezonden foto’s voor het fotofestival worden gepresenteerd voor het publiek. Het is half acht als bij de Uitdaging (Stichting Corridor) de deuren opengaan.
December2010
Conferentie van Platform Cliëntenraden en Basisberaad: waar lopen mensen tegen aan bij terugkeer in de maatschappij?

Klaar met behandeling, en wat nu?

Waar krijgen cliënten en betrokkenen mee te maken in het weer oppakken van hun eigen leven? Van ‘patiënt naar burger’. Bij elke fase van verandering naar (weer) een  burger rol in de maatschappij……
December2010
MAF staat voor‘Madness en Art Festival’, een internationaal festival waarkunst en ‘gekte’ elkaar ontmoeten. Het is de derde festival, eerdere edities zijn gehouden in Toronto (2003) en Münster(2006).

Let the city go crazy!

“Als je belangstelling hebt om naar de officiële opening te komen, laat het me even weten.” Met woorden van deze strekking krijg ik via de mail een officieuze uitnodiging om naar met MAF festival in Haarlem te gaan.
Mei 2010
De filmers zijn allemaal mensen die te makenhebben (gehad) met de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijkeopvang en/of verslavingszorg, en de films zijn gemaakt met een mobieltje, fotocamera of handycam. Echt een festival voor en door de doelgroep.

Filmen voor de geest?!

Op 24 maart 2010, tijdens de week van de psychiatrie, was het zover: het tweede filmfestival, georganiseerd door Formaat in samenwerking met Zorgbelang afdeling Basisberaad, staat voor de deur.
Februari 2010
Na het faillissement in 2009 is Basisberaad Rijnmond doorgestart als afdeling van Zorgbelang. De kick-off: Basisberaad alive and kicking

Netwerkborrel: Basisberaad Alive and kicking

Het nieuws dat het Basisberaad Rijnmond vorig jaar failliet is gegaan en later haar deuren weer heeft geopend, zal u niet ontgaan zijn. Op 28 januari werd een netwerkborrel gehouden: de‘kick off’ van Basisberaad.
Mei 2009
“Brengeen eigen, unieke ervaring  uit je levenof omgeving in beeld, bijvoorbeeld eenintiem portret, een straatbeeld of eenabstract filmpje over wat je bezig houdt”

Filmfestival: een ervaring rijker

Het idee om een filmfestival vanuit de GGz te organiseren bestond al langer. De Week van de Psychiatrie was een goede gelegenheid om de plannen ten uitvoer te brengen.
Februari 2009
Interview met Henk Zwiers, kersverse voorzitter van Basisberaad Rijnmond.

In gesprek met Henk Zwiers

In het laatste kwartaal van 2008 is een groot deel van het bestuur van het Basisberaad gewisseld. Zo heeft ook voormalig voorzitter Bert Euser de hamer overgedragen aan de intussen gepensioneerde wethouder Henk Zwiers.
December2008
Cliëntenraden hebben formeel medezeggenschap: hoe kunnen ze dit vormgeven in alle veranderingen die gaande zijn?

Heeft de cliëntenraad de toekomst?

Cliëntenraden hebben binnen instellingen een formeel adviesrecht. Zorgaanbieders, verzekeraars en beleidsmakers vinden dat cliënten meer invloed moeten hebben op het aanbod:…
Mei 2008
Straatadvocaten: belangenbehartigers voor mensen die dakloos zijn of dreigen dakloos te worden.

Straatadvocaten Rotterdam – in gesprek

De straatadvocaten zijn belangenbehartigers voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. “Tegenwoordig hebben we veelal te maken met mensen die dakloos dreigen te worden”, aldus Hanneke Oberman.
Maart 2008Crisiskaart: een 'handleiding' voor wanneer iemand in een psychische crisis belandt.
 

Vaart in de crisiskaart

In 1996 werd er in Amsterdam een enquête gehouden onder cliënten van de zorg aangaande de acute psychiatrie. Hierin kwam een aantal knelpunten naar voren:
December2007De door CLIP Rijnmondgeorganiseerde publieksmiddag over antidepressiva stond in ieder geval goed in de belangstelling. “Er waren genoegaanmeldingen om de middag twee keer te organiseren”

Voor- en nadelen van antidepressiva

Op 9 november was de zaal van het bibliotheektheater volgeboekt met circa 180 mensen. De publieksmiddag over antidepressiva stond in ieder geval goed in de belangstelling.
Oktober 2007Tegen welke vooroordelenen stigma’s lopen GGz-cliënten aan? En wat zijn de mogelijkheden tothet positieve beïnvloeden van beeldvorming?

Beter in Beeld’

Onder deze titel is op 20 september een congres gehouden in de Schotse Kerk in Rotterdam. Thema van het congres is beeldvorming rond GGZ-cliënten: tegen welke vooroordelen en stigma’s lopen zij aan?
Juni 2007Marktwerking in de zorg, een veranderende maatschappij, veranderende en verminderde subsidiestromen: regionale cliëntenorganisatiesin de GGZ krijgen er allemaal mee te makem.

Eerste hulp bij onafhankelijkheid

Marktwerking in de zorg, een veranderende maatschappij,veranderende en verminderde subsidiestromen: regionale cliëntenorganisaties in de GGZ krijgen er allemaal mee te maken.
Juni 2007De BGE is een beroepsopleiding tot GGz begeleider, voor ervaringsdeskundigen

BGE: een boeiende opleiding voor ervaringsdeskundigen – deel 3

In dit artikel is José aan het woord: zij heeft de BGE opleiding gevolgd en is nu werkzaam als activiteitenbegeleidster bij DAC De Hoekse Waard.
April 2007De BGE  is een  beroepsopleiding tot GGz begeleider, voor ervaringsdeskundigen.

BGE: een boeiende beroepsopleiding voor ervaringsdeskundigen – deel 2

In de vorige Denkraam was de redactie in gesprek met een van de docenten. In dit artikel is Shahin aan het woord: zij is ervaringsdeskundige en volgt de BGE opleiding.
Februari 2007De BGE is een beroepsopleiding tot GGz begeleider, voor ervaringsdeskundigen

BGE een boeiende beroepsopleiding voor ervaringsdeskundigen

Bij het ROC Zadkine in Rotterdam is het voor (ex-)cliënten van de geestelijke gezondheidszorg mogelijk een opleiding te volgen tot begeleider,officieel ‘Begeleider GGz met Ervaringsdeskundigheid’ (BGE) geheten.
Dec. 200625 Jaar Basisberaad: hoe vergaat het over 25 jaar?

Cliëntenparticipatie: wat is nieuw?

Met die titel heeft het Basisberaad Rijnmond op 12 oktober een congres georganiseerd ter gelegenheid van haar 25-jarigbestaan.  Centraal staat de vraag waar het Basisberaad als regionale cliëntenorganisatie na 25 jaar voor staat en wordt er gekeken naar de toekomst: waar gaat het Basisberaad naar toe?
Oktober 200625 Jaar drukkerij Argus: een terugblik

Van stencilapparaat naar drukpers

Op 1 mei 1981 opende drukkerij Argus haar deuren in Feijenoord.”We zijn begonnen met een stencilapparaat in de kelder en een doka in de kast”, aldus Cor de Bruijn, medeoprichter van de drukkerij, “computers hadden we destijds niet: daar hadden we slechts van gehoord.”
Augustus2006In memoriam: Christian Dogterom

Pluspunt

Pluspunt biedt opvang en ondersteuning aan thuislozen in Rotterdam middels onder andere zinvolle dagbesteding en motivatie aan thuislozen om de draad weer op te pakken.
Augustus2006In memoriam: Christian Dogterom

De Pauluskerk: Interview met Hans Visser

De Pauluskerk aan de Mauritsweg in Rotterdam heeft vrijdag23 juni om middernacht de deuren gesloten. Het kerkgebouw wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Met de sluiting wordt er een markante periode afgesloten.
Juni 2006De Hef Rotterdam

Een Ander Geluid aan de Maas

Op 18 juni 2005 werd op het Noordplein in Rotterdam het festival ‘Een Ander Geluid aan de Maas’ gehouden. Eén jaar later, op 1 juni 2006 om precies te zijn, wordt de CD met de opnames van het festival gepresenteerd.
Juni 2006
Doorbreek het isolement?!
De jaarlijkse Breingeindag,  gehouden in het Bibliotheek Rotterdam, wordt circa een half uur te laat geopend door Jaap Meeuwsen van het Basisberaad. “Mijn rol van vandaag is het door de war schoppen van het programma”.
April 2006Bouman GGz

De Ontmoeting

“De Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt”, zo vermeldt hun website.
Februari 2006Adriaan Spaans - consulent Crisiskaart Basisberaad

80 jaar Maaskringgroep

In 2006 bestaat de Maaskringgroep 80 jaar. De Maaskring-groep is een samenwerking van de stichting PameijerKeerkring (welke ook weer het resultaat is van een fusie), RIBW Rijnmond en Maasstad in de regio Rijnmond.
December2005Platform cliëntenraden GGZ Rijnmond

Congres Onze Taal

Taal, we gebruiken het dagelijks. We spreken, we schrijven, we lezen. Als redactie van Denkraam hebben we uiteraard speciale aandacht voor de Nederlandse taal. De Nederlandse taal is, net zoals elke andere taal, aan verandering onderhavig.
Oktober 2005Zomerfestival 2005 Rotterdam

Het Dolhuys: museum voor de Psychiatrie
Al eerder dit jaar reisde een groepje mensen van het Basisberaad naar het Dolhuys, in augustus werd het nog eens gedaan. In augustus stapten circa twintig mensen de trein in naar Haarlem om het museum voor de Psychiatrie nog eens te bezoeken.

Oktober 2005Zomerfestivalk Rotterdam 2005

Goede voorzieningen, gelijke kansen!

Onder deze titel hebben samenwerkende cliënten-,patiënten en consumenten-organisaties een kaart en een brochure uitgebracht met voorwaarden rond de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Augustus2005Noordplein Rotterdam muziekfestival Basisberaad Rotterdam

Muziekfestival  Een ander geluid aan de Maas

“Een uniek gebeuren waarbij mensen die te maken hebben (gehad) met psychische en/of maatschappelijke problemen hun muzikale kwaliteiten presenteren aan de inwoners van Rotterdam. De artiesten zijn geselecteerd door middel van talentenjachten.”
Februari 2005Kunst uit de psychiatrie

Open dag Basisberaad

Op dinsdag 11 januari 2005 was het open dag bij het Basisberaad, met de officiële opening van het nieuwe pand en aansluitend nieuwjaarsreceptie. Met Marianne Donker (directeur GGD Rotterdam e.o., medewerkers en vrijwilligers van Basisberaad.
Dec. 2004Kunst uit de psychiatrie

Pension Maaszicht – onderdak aan zwerfjongeren

Stichting Pension Maaszicht bestaat dit jaar tien jaar. Er was nogal wat voorbereiding nodig om Maaszicht te kunnen openen. De doelgroep waarop het pension zich wilde richten bestond volgens de overheid niet. Het was dus niet mogelijk om subsidie aan te vragen.
December2003
Kunst uit de psychiatrie

We gaan vrolijk verder

In gesprek met Christian Dogterom, 36 jaar, geboren en getogen in Rotterdam, en initiatiefnemer van het kunstenaarscollectief. Het doel van het kunstenaarscollectief is om kunst en psychiatrie bijeen te brengen.
   
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Volg me via e-mail