Artikelen in Zowel!

ZowelEerder gepubliceerde artikelen, in Zowel! Zowel is een uitgave van het voormalige Zorgbelang Zuid-Holland, een patiënten/consumentenplatform voor collectieve belangenbehartiging in Zorg en Welzijn in de provincie Zuid-Holland.  Zorgbelang staat voor een gezond en veerkrachtig Nederland. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past.

Zowel! is een tijdschrift waarin het cliëntenperspectief centraal staat. Zowel is verschenen in de periode 2011-2016. In deze periode was is lid van de redactie.

Juli 2016
Clientondersteuning zorg en welzijn langduriege zorg

Clientondersteuners staan naast de client

Zorgbelang Zuid-Holland biedt naast de onafhankelijke cliëntondersteuning in de langdurige zorg nu ook cliëntondersteuning in het sociale domein, waarbij de cliënt en het netwerk worden ondersteund bij het vinden van de meest passende zorg en ondersteuning.
Juli 2016
Armoede, dreigende dakloosheid, schulden

Armoede is geen keuze

Armoede, men spreekt er niet snel over. Toch komen de drie straatadvocaten, werkzaam bij de afdeling Basisberaad in Rotterdam, dit vaak tegen in hun werk. Veel mensen hebben te kampen met schulden, onder andere bij energiebedrijven en woningcorporaties.
Maart 2016cliëntenraad, participatie, zorg

CliëntenAdviesRaad HagaZiekenhuis

Sinds eind 2007 heeft het HagaZiekenhuis in Den Haag een CliëntenAdviesRaad (CAR). De CAR behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten/cliënten van het HagaZiekenhuis, hun familieleden en van bezoekers. De CAR adviseert de directie van het HagaZiekenhuis.
Maart 2016Trainen van vaardighededen van cliënten in zorg

De Ontwikkelbibliotheek

Cliënten met een beperking helpen zich te ontwikkelen en ze zo mogelijk naar werk begeleiden. Dat doet Middin tegenwoordig met een nieuwe tool: de Ontwikkelbibliotheek. Om de vaardigheden van cliënten te trainen, gebruikt Middin ongeveer 700 ontwikkelkaarten en -opdrachten, die samen de Ontwikkelbibliotheek vormen.
Sept. 2015Aanbieden van zorgprogramma

Ontspanningsprogramma Souburgh

Het welzijnsteam van zorgcentrum Souburgh in Waddinxveen heeft een ontspannings-programma gemaakt dat aansluit bij de behoeften en belevingswereld van senioren. In 2014 was het ontspanningsprogramma genomineerd voor de Zorgbelang Duim.
Sept. 2015Verstandelijk gehandicapten en dementiepatiënten wonen samen

Verstandelijk gehandicapten en dementiepatiënten wonen samen

Sinds 2014 werken Middin en Florence samen en wonen mensen met een verstandelijke beperking samen met mensen met ouderdomsproblematiek op een psychogeriatrische afdeling in woonzorgcentrum Jonker Frans in Den Haag.

Juni 2015
Verstandelijk gehandicapten krijgen huisvesting en verzorgen hand- en spandiensten voor ouderen

Vrijwilligersinitiatief van Topaz

Zorginstelling Topaz, die zorg en behandeling biedt aan ouderen, heeft bij hun locatie in Voorschoten een bijzonder initiatief. Voor mensen met een verstandelijke beperking wordt huisvesting verzorgd rondom hun dagbesteding. In ruil daarvoor verzorgen ze als vrijwilliger hand- en spandiensten in het buurthuis en voor de ouderen in de wijk.

Recept voor betere smaakervaring

Smaakverlies bij mensen met kanker komt door de ziekte zelf en/of door de chemo- of immunotherapie. Patiënten genieten niet meer van de maaltijd en gaan (veel) minder eten, met als gevolg dat zij zich nog minder goed voelen en minder weerstand hebben. In het Ikazia ziekenhuis werken met het project Smaaksturing koks samen met artsen, aan lekker eten voor alle patiënten.

Maart 2015Mensen die zelf hun hulp of zorg willen regelen, moeten dit eenvoudig kunnen doen. Dat is de mening van Wijzelf zorgcoöperatie Zoetermeer.

Zorg en hulp voor elkaar

Mensen die zelf hun hulp of zorg willen regelen, moeten dit eenvoudig kunnen doen. Dat is de mening van Wijzelf zorgcoöperatie Zoetermeer. Dat geldt ook als mensen geen of te weinig indicatie voor huishoudelijke hulp van de gemeente krijgen. Inwoners van Zoetermeer en Benthuizen kunnen voor praktische hulp en ondersteuning in en rond huis terecht bij Wijzelf.
Maart 2015Het muzikale project is gestart vanuit een landelijke campagne Valpreventie met als doel ouderen meer te laten bewegen.

Het succes van ‘Mag ik deze dans van u?’

Het begon allemaal in januari 2013. Ondanks het slechte weer vonden veel belangstellenden hun weg naar de Wetering in Vlaardingen voor het eerste dansfeest van Argos Zorggroep, dat plaatsvond onder de titel ‘Mag ik deze dans van u?’. De dansparen stond al te wachten op de dansvloer.
September 2014De werkgroep ‘Samen Sterk’ geeft informatie en advies over de Wmo en de Participatiewet. We gaan met elkaar op stap om voorlichting te geven.

Samen Sterk-bijeenkomsten: leerzaam voor wethouders én cliënten

De LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast belangenbehartiging biedt de vereniging diensten en producten om de achterban te versterken. De werkgroep Samen Sterk geeft voorlichting over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet

Herstel bij psychiatrische en/of verslavingsproblematiek

Hoe herstel je van psychiatrische of verslavingsproblematiek? Wat betekent herstel? Wat heeft mensen geholpen in hun herstelproces en welke ondersteuning hadden ze hierbij nodig?

September 2013Omdat er signalen waren dat dakloze mensen van stad naar stad werden ge-stuurd of overal geweigerd werden, gaf het ministerie van VWS opdracht dit te on-derzoeken.

Regiobinding in de praktijk

Mensen die in Nederland wonen en maatschappelijke opvang nodig hebben moeten altijd opgevangen kunnen worden. Dit uitgangspunt is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten hanteren echter het principe van regiobinding.  In hoeverre is de maatschappelijke opvang (landelijk) toegankelijk als gemeenten de regiobinding hanteren?
Juni 2013In 2010 stelde de Tweede Kamer de definitie van ‘zwerfjongeren’ vast: dit zijn jongeren tussen de 17 en 23 jaar die feitelijk of residentieel dakloos zijn en meervoudige problemen hebben.

Meer aandacht voor zwerfjongeren

Op 11 mei 2013 gingen in Rotterdam plastic badeendjes te water voor het goede doel. De badeendjes werden voortgestuwd door de Rotterdamse brandweer. Mensen konden €2,- euro inzetten op het winnende eendje. Deze ‘duckrace’ werd georganiseerd door Reach Out (commissie van de studievereniging Star uit Rotterdam).
Maart 2013fdeling Basisberaad richt zich op maatschappelijk herstel en verbetering van de kwaliteit van zorg. Centraal staat het perspectief en de verhalen van de mensen om wie het gaat.

Afdeling Basisberaad: wat gaan we doen in 2013?

Afdeling Basisberaad behartigt individueel en collectief de belangen van mensen in een kwetsbare positie  binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de regio Rijnmond.
December 2012Op verzoek van de gemeente geeft Afdeling Basisberaad jongeren 'met bijzondere huisvesting' een stem om input te geven op gemeentelijk beleid.

Platform Zwerfjongeren geeft jongeren een stem

Bij Afdeling Basisberaad draait al enige tijd het Platform Zwerfjongeren. Dit platform geeft een stem aan ‘jongeren met bijzondere huisvesting’ en adviseert de gemeente Rotterdam over haar beleid voor deze jongeren. In gesprek met Bjorn, een van de deelnemers aan dit platform.
December 2012Vaak willen mensen zelfstandig blijven wonen in hun vertrouwde omgeveving, maar kan het risico van een noodsituatie een barriere zijn.

Persoonsalarmering, het overwegen waard!

Persoonsalarmering houdt in dat iemand een ‘alarmknop’ bij zich draagt. Bijvoorbeeld aan een ketting of in een broekzak. Die knop is verbonden met een persoonsalarmeringskastje, dat is aangesloten op een telefoonlijn. In geval van nood kan de drager op de knop drukken, en wordt er contact gelegd met de mantelzorger of familielid.

September 2012Deelnemers aan de cursus hebben allen psychiatrische- of verslavingsproblemen (gehad). De weg naar herstel is er een van vallen en opstaan en is voor iedereen anders.

Werken met eigen ervaring

Deze cursus, ontwikkeld door de afdeling Basisberaad in samenwerking met Stichting Rehabilitatie ’92, leert de deelnemers om de eigen ervaring rond herstel te leren gebruiken in activiteiten met en voor cliënten. Het geleerde kan ingezet worden in verschillende functies, onder andere bij individuele advisering (consulent), voorlichting en trainingen, deelname aan een cliëntenraad of het opzetten van cliëntgestuurde projecten.
Juni 2012In de Week van de Psychiatrie vragen cliënten van de GGZ voor hun positie, wordt gewerkt aan een positieve beeldvorming, en wordt een brug geslagen tussen psychiatrie en maatschappij.

Contact gewenst?! Week van de Psychiatrie

Contact is een belangrijk aspect in het leven. Niet alleen in het leven maar ook in de zorg. Goed en waardevol contact, waarbij begrip en respect centraal staan. Maar wat is eigenlijk goed en waardevol contact? Mensen met psychiatrische problematiek hebben vaak te maken met het verlies van vrienden en/of familie.
Maart 2012Per jaar krijgen de straatadvocaten circa 100 klanen. De straatadvocaten komen op voor hun rechten, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering of het behoud van huisvesting.

Straatadvocaten: belangenbehartigers voor dak- en thuislozen

In een aantal steden in Nederland zijn straatadvocaten aan het werk. In Rotterdam ging medio jaren negentig het project als eerste van start, via het Basisberaad Rijnmond (regionale cliëntenorganisatie in de GGz, nu een afdeling van Zorgbelang Zuid-Holland). Een straatadvocaat is een belangenbehartiger voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, maar hoe ziet het werk eruit?
September  2011Ooit had Erik een goede baan in de ICT-sector. Dat ging zo goed, totdat hij op een dag thuiskwam en zijn vrouw en kind plotseling waren vertrokken.

Dakloosheid kan heel dichtbij zijn

Erik is als ex-dakloze betrokken bij het Kapstokoverleg in Rotterdam, een overleg met de gemeente waar (ex-)daklozen hun kant van het verhaal laten horen. Erik: ‘Door mijn leven als dakloze ben ik begaan met mensen bij wie het niet mee zit. Ik heb het zelf meegemaakt.
Dakloosheid kan heel dichtbij zijn.’
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Volg me via e-mail